Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Bombeöyar till bombebjerger

without comments

 Hoppas jag får fason på bloggen!? Är barnsligt hjälplös när datorn trollar till det. Får tillämpa det enda gångbara, slumpmässig trial and error och hoppas att det går. Just nu går bara att länka till bilder på redan öppna servrar!? Men Ingemar och Ragnar, goa bilder, goa minnen!! Gör ett sista försök!?

 

 

– det gick inte! Kan bara länka till bilder på nätet, som ovanstående. Får väl trösta mig med att minnesbilderna ändå sitter i hjärnan!

Innan vi lämnar bombeön Hönö en liten artresumé (de flesta fåglar drog söderut):

LJUSBUKIG PRUTGÅS, av ca 360 passerande såg jag ca 200. Övriga innan jag kommit. Aldrig sett så många vitbukiga i Sverige vid ett tillfälle! Mkt prutgäss kan förebåda mkt bredstjärtad labb i höst!? ***  SPETSBERGSGÅS, 7 ex, när jag återvände med färjan. Mitt i brinnande u-båtsjakt! ***  MINDRE LIRA, 2ex på kalasavstånd, mindre än 100m! ***  GRÅLIRA, Ett ex, mer normal “horisontanka” (Ytterligare 1-2 ex rapporterades på Hönö och Vinga)! ***  STORMFÅGEL, mycket, både nära och långt ut. ***  HAVSSULA, dito och i alla åldrar. *** (Klykstjärtad stormsvala, 2 olika ex rapporterades från Vinga resp Hönö) ***  TOPPSKARV, ca 5 i olika åldrar höll till i området. ***  FJÄLLABB, 1 1K ganska långt ut (Ytterligare 2 ex rapporterades på Hönö och Vinga). ***  KUSTLABB 2 ex (En bredstjärtad labb, 1K, rapporterades på Hönö). ***  STORLABB, Många, kanske 10 ex, några mycket nära! ***  TRETÅIG MÅS, mest hela tiden på olika avstånd och olika åldrar. ***  DVÄRGMÅS, ca 20 ex i olika åldrar (En tärnmås rapporterades på Vinga).

I övrigt kan nämnas stenfalk, tornfalk, sjöorre, svärta, bläsand, stjärtand, sandlöpare, smålom, storlom, sillgrissla, tobisgrissla, skärpipärka m.m.

Men nu till bombebjerger, och två sådan favoriter!

Änggårdsbergen och min favoritutpost, bunkerresterna längst söderut på Ljungheden. Fint sträckflöde och en icke oäven rastmagnet. Ligger på bekvämt cykelavstånd för mig, uppför till Wavriskys plats, så nedför till Sahlgrenska, därefter ruffen genom Vitsippsdalen och Botaniska innan Änggården, Finns mosse och framme! Kände mig för i lördagsmorse den 16 sept. Fint flöde, bla mina första bergfinkar för hösten, mkt taltrastar, en gulärla och fortfarande en del trädpiplärkor. Rastare som stenskvättor, en varfågel, trädgårdssångare och sjungande lövsångare. Innan jag återvände till det hägrande kaffet kom såväl en blåhök som en bivråk glidande.

Men naturligtvis är favoriternas favorit lägenhet 1401 på Johanneberg. Knappt tid att smälta den gamla stäpphökshanen 10 september

Förmodligen denna fågel litet senare några mil söderut! Har länkat till Svalan och detta utmärkta foto av legenden Mikael K, som jag minns från ett härligt Hönöskåd en juni i början av 80-talet – massor av havssulor bla!

På fredagen 16 sept vid middagstid när vi var på väg att helghandla rasslade det till i en trädkrona. Gott om grå flugsnappare, men den här var litet sångarlik. Fick in den i kikaren, som alltid finns till hands,den flickade med sina vita stjärtfläckar – en efterlängtad mindre flugsnappare, som var kvar när vi lämnade huset. Kunde visa och få Eva att höra den fint. Men putz weg när vi återkom.

Hemma efter Änggårdsäventyret den 17:e lät regnet vänta på sig, vilket öppnade vägen för en ung blåhök, men också en ung stäpphök, dock ack så/alltför snabbt! Synkad med nedanstående fågel någon timme senare och mil längre söderut. Länkar till Svalan igen!

Jens W heter alerte skådaren och fotografen som inte bara hittade utan dessutom fick plåtat den fina fågeln. Extra stort grattis och tack från mig!

Så rinner det på. Söndag är vardag för pensionären och när jag städade balkongen vid tillfälligt uppehåll i regnandet, passerade 6 ormvråkar, en lärkfalk, en sparvhök och en pilgrimsfalk – varddagsmat en söndag!

Written by admin

September 19th, 2011 at 11:10 am

Posted in Göteborg,Old times

Leave a Reply