Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Älgarna igen

without comments

Har studerat vidare ifråga om när kon stöter bort fjolåringarna och funnit att de mycket väl kan vara kvar i månadsskiftet maj/juni.

Älgkon är brunstig i september/oktober. Hon har bara en dag för befruktning, då kalvarna får klara sig på egen hand, men sedan återvänder. Om det inte “lyckas” så upprepas dagen efter tre veckor.

Älgkon är sedan dräktig i 8,5 månader och stöter bort fjolåringarna först när hon föder.

Stämmer också med mina iakttagelser. Tre ex varav en föreföll litet grövre med tydligare vita ben! Och så nära platsen för Monicas älgar som kan tänkas!

Written by Olof

June 7th, 2009 at 4:33 pm

Leave a Reply