Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Tårta med dip

without comments

Först en mycket tidig nedcykling till Donnergymnasiet, 05:30 för att hämta tvätt. Går som smorat teamwork med Eva och redan vid 07:00 passerar vi Sanda på hemväg! Plockar litet på vägen; först en vacker rödstjärthane, Så den verkliga go´biten i en ek vid Lazze Gullins, en grön gylling, en gröning. Avrundar sedan kring tjautet med två törnskatarevir

Bra uppvärmning tills 20:30, då Anders hämtar. Eva har laddat en kaffekorg och vi siktar på Lina myr med många giftigheter. Tyvärr störande blåst som inte gav med sig på hela tiden.

Anders rattade skickligt i sitt gamla distrikt och jag fick se nya ställen. Roma slamdammar innehöll såväl gråhakedopping som smådopping. Framme vid Hörsne kyrka påminde jag mig en gammal attackväg mot myren från SW och mycket riktigt hittade vi den. En grann ung kungsörn glider mellan buskarna. Efter en stund får vi närkontakt med en räv som inte hunnit hissa ned svansen, som står rätt upp efter örnkänningen. Innan vi vänder bilen hetsar vi med en eftertänksam och härmande rörsångare.

Upp på östra vägen slår vi till med två spelande nattskärror, Anders Gutekryzzar, liksom på kornknarrar som nu ljuder litet varstans på myren. Vi har också spelande rapphöna och en ödsligt sjungande dubbeltrast och Anders ipod kommer väl till pass för att eliminera en “munvattnande” guldis som i Finland!

Efter en kärrsångare vid vägbron i NE så är vi ute på myrvägen och stannar vid träbron. “Här hörde jag vaktel för ett tiotal år sedan” mindes jag nostalgiskt. Anders slidddrar litet med ipoden och rätt som det är hörs en eller kanske två alldeles nära – så att jag nästan tror att Anders skojar på något sätt! Suveränt.

Vi jobbar vidare längs myrvägen till reservatet. Där hör vi mycket vagt två gräshoppsångare. Anders är mig mycket överlägsen att uppfatta dess högfrekventa och lågintensiva läte. Litet dystert!

Vi inväntar nu nattens clou medan vi mumsar härlig vaniljtårta och kaffe på parkeringen till reservatet.

Dippen blir att för att höra kvällens clou flodisen hade vi behövt gå 100 m från tårtkalaset. Så kan det gå om man inte informerar sig tillräckligt.

Den nya dagen randades med fler rävar, bla en liten unge. Avslutningen innan skön sänggång skedde till de idoga visslingarna från en småfläckig sump i Paviken.

VILKEN NATT!

Written by Olof

June 25th, 2009 at 10:54 am

Leave a Reply