Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Summering Höhö 18 Sep

without comments

Inspirerad av Vingas och Skyddets exemplariska genomgångar av obsarna 18 sep så…

Alltså från vår plats i nischen mellan Skyddets båda flyglar 0630 – 1300

Änder:

Kricka, Bläsand, Sjöorre, Svärta, Ejder, Småskrake i små duttar rastande, förbiflygande eller sträckande.

Lommar:

Smålom 1 ad, Storlom 5 ad och ett tiotal obestämda mkt långt ut.

Havsfåglar:

STORMFÅGEL, bara 1 ex riktigt nära och fint. Flera horisontankor var troligen denna art.

MINDRE  LIRA, David upptäckte precis innan berget. Vi hann notera den “rena” dräkten, vita undersidan mot svartbruna översidan. Kom på bra avstånd och inga bestämningsproblem. Visade sig att Skyddet nog sett fågeln tidigare än vi och sedan sågs den på Vinga.

BALEARISK LIRA, 2 ex passerade vid ca 0900 och ca 1300. Båda kom från S Bolle och passerade söderut på bekvämt avstånd. Aningen större med ngt tyngre flykt än den mindre liran. Också med solkigare undersida, brunaktiga armhålor, undergump och buk. Sammantaget inte en så distinkt övergång mellan över-och undersida. Både upptäcktes av Skyddet, men tvåan ropades först ut som mindre, så vi blev litet förvånade. Vinga var med på noterna och Kent tog en fin bild som finns på Artportalen. Rapporter senare längre söderut, ända ned till Båstad rör säkert dessa fåglar. Memento för entusiasten är att Medelhavsliran som finns (exklusivt?) i Medelhavet dräktmässigt ligger mittemellan. Vi skojade om den angående ex 2!

GRÅLIRA, både Skyddet och Vinga noterade 6 ex. Vi var försiktigare och noterade 3 ex. Diskrepansen uppstod nog kring fåglar långt ute som snurrade runt en del. Vinga hade säkert bäst koll så…

HAVSSULOR, först på plats och stadigt något hundratal.

Vadare fick ingen större uppmärksamhet men kärrsnäppa, strandskata och kustsnäppa noterades.

Labbar:

Kustlabb, ett tiotal. Ensamma eller två och två.Mest ljusa adulta men några intermediära/mörka 1K. Alla stadigt söderut.

FJÄLLABB, en 1K intermediär/mörk som blev förbiflugen av två kustlabbar timade perfekt på Vinga. Där sågs den närmare och bättre.

FJÄLLABB/KUSTLABB, 2 1K gick längre ut men åtminstone den ena kunde jämföras med med kustlabbar längre in. Matchade likaledes obestämda på Vinga.

STORLABB, en 1K passerade nära och fint.

Måsar:

MEDELHAVSTRUT?, En 1K mot söder. Litet försent och lämnades obestämd. Goda karaktär för Kaspisk/Medelhavs och för den sistnämnda grov svart näbb, “blåtira” och rel mörka vingundersida samt saknade fönster på vingöversida. Också “vibb” om en Kaspisk 1K men gick ännu fortare så…

Silltrut, förvånansvärt många gamla fåglar

DVÄRGMÅS, 3ex, 2 1K och en 2K.

TRETÅIG MÅS, modest antal adulta och 1K.

Tärnor:

Kentsk tärna, samma(?) ex först mot N sedan Mot S.

SILVERTÄRNA, 2 1K mot S. Bestämdes på vingöversidor med bla helvita armpennor och inte så framträdande mörk vingframkant.

Alkor:

Nästan bara sillgrisslor. Bestämda i hundratal. 3 tordmular och två stationära tobisgrisslor. “Vibb” om en lunnefågel men den försvann i sjöröken.

En stenfalk, 1-2 stationära TOPPSKARVAR bland storskarvarna. Skärpiplärka, stenskvätta, ladusvala och där sätter vi punkt med utropstecken !!!

Written by admin

September 23rd, 2015 at 9:34 pm

Leave a Reply