Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

TRBPOR25-090916-20

without comments

Väderleken har varit stadig. Egentligen har den varit kanon för sträck, lagom högt i tak, lätt motvind och ingen nederbörd. Men skådarveteranen vet att det behövs väderomslag för de stora nedfallen, lavinsträcken eller de där riktiga ovanligheterna.

Istället har det strömmat på i jämn takt och bara med riktig tur eller envishet har man lyckats pricka in något subintressant.

Idag faller ett duggregn, diset ligger tätt och vinden ökar – lovande med andra ord.

Sedan sist har det alltså strömmat förbi ett lätt flöde av alltmer BO/BERGFINK. GULÄRLORNA har nästan helt ersatts av SÄDESÄRLORNA och TRÄDPIPLÄRKORNA har ersatts av ÄNGSPIPLÄRKORNA.

En förändring under senare år är att någon dag kan FORSÄRLAN vara vanligaste ärlan.

De tidiga rovisarna; BRUNA KÄRRHÖKEN, BIVRÅKEN och FISKGJUSEN har i huvudsak passerat medan ORMVRÅKAR, FJÄLLVRÅKAR och någon udda ÖRN inte riktigt kommit igång. Udda individer av alla arter kan dock ses.

Jag har försökt utröna om den ständiga slöskådningen är effektivare än den slumpmässiga fokuserade skådningen. Försöker med båda och tycker väl att de flesta av mina ”hits” hamnat i den senare kategorin. Men svårt att få en rättvisande bild eftersom slumpmässigheten kanske inte är riktigt slumpmässig.

STÄPPHÖKEN 15 sep hamnade i slötittandet medan nästa än häftigare art, en TURTURDUVA 19 sep hamnade i det slumpmässiga fokuserandet. Den sistnämnda passerade som så mycket på litet avstånd, men gav därför god tid för studier. Turligt nog sällskapade den med en ringduva och bortsett från subtila förväxlingsmöjligheter med en del turturvarianter från söder om Sahara så var det ingen tvekan. En intressant karaktär kan vara att Streptopelia kastar ofta litet vadarlikt till skillnad från de kompakta Columba som flyger mera rakt och distinkt.

Två andra litet småmariga arter har haft den fina smaken att komma i artningsläge, TRÄDLÄRKA 19 sep och RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 20 sep.

Roligast dock när jag under obs-stolen på piskbalkongen hittade en liten svart klutt som var en KATTUGGLE-SPYBOLL!!! Herre DJvlar!

På vår riktiga balkong hade Ritchie och jag en föga torrlagd fest 18 sep med fina obsar på någon liten FLADDERMUS. Skall försöka arta den.

Har siktat in mig på att gaffa in den vita storken i Bohuslän när den behagar dra söderut. Blir en fin tomtart.

FÖ TRBPOR=TomtRaceBrännPunktOlofRudbeck. Skall lägga av denna “pretto”grej till nästa gång.

Written by Olof

September 20th, 2009 at 5:36 pm

Posted in Göteborg

Leave a Reply