Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Synkning

without comments

Pratar litet väl mycket om skillnader mellan skådare.

Gläder mig nu istället åt likheter. Tex detta att man skaffar sig samma reaktions”triggar”. Hur ofta reagerar jag inte på en skugga, en rörelse, en bruten horisont och hur ofta hör jag då inte en suck från skådare vid min sida – de har reagerat på samma stimuli och tvingats till samma självcensur som jag själv.

Detta ger också ett liknande tolkningsmönster av allt som rör Aves. Roligt alltså att läsa club-300-meterologerna. Utöver vad jag skrev senast om väderläget vid aktuellt inflöde av havsfåglar på Västkusten, så tog de också upp de kraftiga vindarna längre norrut, som i princip slagit till mot Norges veka liv.

Det uttalades inte men säkert var de också inne på samma tankar som jag när de specificerade en del individer som fanns kvar att se, dvs att en del försvagade fåglar inte kommer ur Kattegattfällan. Jag tänker på några mindre liror, som uppgetts gå mycket nära land med hängande ben och två tärnmåsar. En i Skåne, Laholmsviken är ju notorisk uppfångare och så en här i norra skärgården. Min speciella favorit eftersom jag gaffade in den redan i måndags. Hal som en ål försvann den ju innan alerterade medskådare fick in den i kikarsiktet. Dock sågs den på samma ställe dagen därpå. Och nu idag rapporteras den av alltid alerte och mycket skarpsynte/örade Roger E, nu litet längre norrut vid Hyppeln. Intressant är att om mellanobsen varit den enda så hade den tagits för en vanlig sträckare och man hade försökt synka den med Hallands/Skåneobsarna.

Tror att de senaste dagarnas goda havsfågelskådning mer kan tillskrivas alerta och mangrannt uppställda skådare i relativt behagligt väder än att det kommit in särskilt mycket havsfåglar – inga “wrecks”. Behövs att lågtrycken tar en bana litet längre söderut och fördjupas något så…

Meterologerna blickar också österut, en synkning detta med eftersom som jag ursprungligen tänkt skriva om taigasångare. Dessa börjar dyka upp, också mer tack vare alerta skådare än bra väderförutsättningar. Första östpusten gav en del större piplärkor här (tom över Jberg!!!!!) men taigorna nådde bara Finland och Norge. Inget riktigt kanonläge de närmaste dagarna. Men det duger alltid att slita.

Anders serverar de här kanonlokalerna, varav Svältis skröt med att under 80-talet ha haft mest större pip per m^2!

Det fullkomligt flimrar framför mina ögon av LBJs (LittleBrownJobs) och abstinensen är svår, men det är fredag och jag har i veckan haft en dag på Hönö så det skall väl gå att få bukt med.

Tack, Anders för de fina bilderna.

Written by Olof

September 25th, 2009 at 12:10 pm

Leave a Reply