Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

En svala en sommar

without comments

Hoppar i bloggen efter att ha försummat den. Skall repareras med review av februari/mars och början av april.

Nu dock 17 april och vi är i packnings/städtag inför hemfärd till Göteborg 19/20 april. Vi övernattar på Hotel New Bed i Oskarshamn. (Där jag skriver detta just nu.)

Efter gympa och morgongröt ut klockan 06:30, SO lätt vind och någon plusgrad, men så råkallt. Typiskt Gotland som har ytterligare “starurar” att kämpa sig igenom innan riktig vår.

Börjar fint i Västergarnsviken, där 75-åringen svävar runt på tuvorna utan att blöta fossingarna i bara gympadojor. Dansar gracilt likt tranorna som ljuder från Paviken. 3 Dvärgbeckasiner och två Enkla lyfter från den vattensjuka marken.

Ut på Svältholmen med nykomna tärnor som Skrän, Kentsk och allra första Små! Har också årets första Lappsparv på Gotland. Har blivit sällsyntare?

Vandrar tillbaka längs Svältisvägen med sjungande Tal- och Rödvingetrastar. Och vid Paån ett nätt litet fågeltåg med Stjärtmes, Svartmes, Gransångare och närmare tjoget Kungsfåglar – bland dem en Brandkronad, en invasiv art som väl knappast hunnit bli trivialart. Åtminstone inte för mig som såg Gotlands första (enligt Apan!?), 11 april 1989 med Anders Gardelin och Harald Norrby!

Avslutar vid Pavikens utlopp i Paån, notoriskt för årets första svalor

Turligt nog hade denna Ladusvala sällskap med en Hussvala. För en svala ger ingen sommar.

Alltså två och vi ser framtiden an med tillförsikt.

Written by admin

April 20th, 2022 at 9:27 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply