Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Up med modet

without comments

Snart Gotland och fortfarande kryllar det av läckerheter. Förvisso har kulmen passerats men ändock, vitnäsa, lundsångare, busksångare m.m.

Har ryckt upp mig något efter min fågeltommaste maj i mannaminne.

Började redan 30 maj då jag cyklade ned till Ringön och hade en grann svart rödstjärthanne. Spädde på med forsärla i Kärralund och såväl törnskata som buskskvätta på Brudarebacken.

Förste juni rastade jag jycken i Bergsbo på Safjället och lyssnade in mindre hackspett och grönsångare. Lisa letade på en snok.

Da´n därpå drog jag Grevegårdsdämmet med minst 6 forsärlor och en fossekalle.

Litet seg efter en blot med bror Rikard drog och dippade jag mindre flug vid Lilla Delsjön den 4:e.

Revansch på nationaldagen. Prickade lokalen bättre och träffade Jan-Åke N innan fina obsar och härlig sång av mindre flugen. Men än bättre litet senare: Ett svart långt djur framför cykeln sedan upp i ett träd – en SKOGSMÅRD!!! Ffg för mig i Västsverige.

Den 8:e åtog jag mig Lisa igen. Skojade om lundsångare med ovanligt många obsar i trakten. Och rätt som det var i idealterräng, längs kraftledningsgata, blandskog, stenblock, kärrkant. Ett välbekannt läte, en karaktäristisk sång och en liten rastlös krabat!!!! LUNDSÅNGARE!

Jag är på banan igen!!!!

Written by admin

June 10th, 2011 at 6:44 pm

Posted in Göteborg

Leave a Reply