Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

2 januari 2012

without comments

Redan på nyårsdagen i vansklig dimma till Gotland.

Allt gick dock väl tack vare Mats Barre med dotter. Bjöd inte bara trevligt sällskap under färden utan också skjuts per “Hassela taxi” med chaufför Jörgen till stugan. Därmed hämtade jag in flygförseningen med råge!

Härligt, tyst, friskt! Men ihärdigt regn på morgonen och första fåglarna, blåmes och talgoxe vid 10-tiden när Anders dykt upp.

Vi gör en liten “slowstarter” i Klintehamn, där vi träffar prominenser som Harald och Ulf. Salskrke och smådopping i Viken. På fälten härliga örnar, kungs-och havsörnar. Stor sångsvan-och gåsflock med kul inslag av prutgås och mindre sångsvan.

Vi har joggat igång ett GOTT NYTT ÅR!

Written by Olof

January 2nd, 2012 at 11:03 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply