Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Resumé Iceland

without comments

Island 5/10-3/11 2015

En resumé – för den här gången. Vi får se om det blir mer?

Kan rekommenderas lika varmt som alla varma källor och de tidigare gångerna!

För en naturälskare och fågelskådare optimalt med maxat intressant men ändå överskådligt. Det finns duktiga guider, men du klarar dig fint på egen hand.

80 arter på en tur i högsäsong. Att jämföras med 500 i Östafrika, Norra Indien eller Amazonas.

1. Sångsvan 2. Grågås

3. SPETSBERGSGÅS, har ökat mkt på Island. Flyttar till framförallt Brittiska öarna. Mixar sig med Grönlandspopulationen som också ökat. Enstaka övervintrar med Grågäss. Kanske tusen fortfarande kvar i stora gåsflockarna på Fljótshlidslätten.

4. GRÖNLANDSBLÄSGÅS, genomflyttare fr Grönland till Brittiska öarna. Många tiotal på Fljótshlidslätten.

5. VITKINDAD GÅS, häckar sällsynt. Genomflyttare fr Grönland till Brittiska öarna. 3 ex kring 30 oktober på golfbanan, Seltjarnarnes.

6. PRUTGÅS, talrik genomflyttare fr Grönland till Brittiska öarna. Rasen “hota”, Vitbukig Prutgås. 1 ex Seltjarnarnes.

7. GRAVAND, relativt ny häckfågel på ön. Flyttar gissningsvis som gässen ovan. Först 3 ex sedan 1 ex hela perioden

8. Gräsand 9. Bläsand 10. Stjärtand 11. Kricka 14. Snatterand

12. AMERIKANSK BLÄSAND, mest rapporterade Nearktiska anden. Enstaka följer antagligen med vanliga Bläsänder som fåtaligt flyttar till den Amerikanska kontinenten. En hane som utvecklades från övergångsdräkt till nästan full praktdräkt och möjligen 1-2 honor från och till hela perioden i Daltjörn och Bakkatjörn.

13 AMERIKANSK KRICKA, ofta rapporterad. En hane 30 oktober i Bakkatjörn.

15. Vigg 16. Bergand 17. Ejder 18. Alfågel

19. VITNACKAD SVÄRTA, enstaka årliga rapporter. En utfärgad hane kom fint flygande utanför Grotta, fyren 15 oktober.

20. STRÖMAND, en av “Islandsarterna”. Märkvärdigt svår att se i Reykjaviks omedelbara närhet. Dom övervintrar vanligt i liknande biotoper runt hela ön. 1 1K kom 7 oktober flygande och landade fint framför mig i Ejderviken och räddade mig från en “skam” art!

21 ISLANDSKNIPA, en annan eller den andra “Islandsarten”. Än svårare, nästan helt lokaliserad till Island runt Mývatn. Finns i övrigt bara säkert, och då framförallt vintertid, i Tingvallasjön och dess avflöde Sogälven. 2 granna hanar 18 oktober i Sogdeltaet, nedströms Selfoss räddade mig denna resa.

22. Småskrake 23. Storskrake 24. Fjällripa 25. Smålom

26. SVARTNÄBBAD ISLOM, vanlig häckfågel. Högsäsong för rastare i havet utanför Seltjarnarnes. Flockvis med  fåglar i alla åldrar och alla dräkter. Praktfullt!

27. STORMFÅGEL, av någon anledning sågs inte så mycket av denna, kanske den talrikaste häckfågeln på Island. Fanns ändå i mängd strax utanför horisontlinjen. En del “duttade” förstås förbi Seltjarnarnes och flera var av mörk/Grönländsk typ.

28. GRÅLIRA, ovanligt många var kvar i Faxaflói i år, enligt rapporter från valskådarfartygen. Sågs bra från Seltjarnarnes, när vinden låg rätt och när fiskstim/plankton fanns på rätt ställe

29. KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA, 1+1 ex, 30 oktober, utanför Seltjarnarnes. Fin blåsdag, men underligt att man ser så få stormsvalor. WPs största koloni, ca 250 000 par häckar på Vestmannaöarna och inte så långt bort, i New Foundland häckar 5 milj par, vilket är mer än hälften av världspopulationen.

30. Havssula 31. Storskarv 32. TOPPSKARV 33. Stenfalk

34. JAKTFALK, 1 ex, 2 november, tätt över oss vid Tjörnin. Flera andra obsar, men den här resans allra häftigaste på denna art som fortfar att vara Islands mest karismatiska!

35. Strandskata 36. Större Strandpipare 37. Ljungpipare 38. Kustpipare 39. Sandlöpare 40. Skärsnäppa 41. Roskarl 42. Kärrsnäppa 43. Rödbena 44. Enkelbeckasin

45. BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, en vinterf rastande, 8 oktober, i vattnet utanför bunkern på Seltjarnarnes.

46. VITGUMPSNÄPPA, 2 ex rastande, 30 oktober, vid Daltjörn på golbanan Seltjarnarnes. Flög iväg efter en liten stund. Den vanligaste neurotiska vadaren. Flera rapporter i år från lokalen.

47. STÖRRE BECKASINSNÄPPA, 1 juv, 16 oktober, Bakkatjörn. Skrämdes i upp vid sjöns SV hörn. Återkom till samma plats ngn timme senare. Årlig besökare från Nearktis.

48. STORLABB,  1 ex, 10 oktober, passerade över Gerdi. Enda labben på vistelsen.

49. Skrattmås 50. Gråtrut

Följande grupp av arter/raser/hybrider eller? har setts bra och i några fall tom fotats. Efter gällande consensus och min bedömning “goda” observationer. Men jag anser att nulägets taxonomi/bestämningskriterier för respektive taxa ger skäl till parentes tillsvidare. För alla gäller flytande övergångar till närliggande arter och olika hybridsvärmar inom “Larus”-komplexet. På Island finns bla en mängd grå/vittrutderivat, som ibland kan dominera en trutflock.

XX. AMERIKANSK GRÅTRUT, en ungfågel, bla 7 oktober, sågs flera ggr i kring Grandi och i V hamnen Reykjavik.

XX. GRÅVINGAD TRUT, en gammal, 13 o 17 oktober, på Grandi resp vid Harpa. Förmodligen samma fågel som man “jobbade” på i våras. Fotograferades.

XX. THAYER´s TRUT, 1k, 25 oktober, födosökte med andra trutar utanför vågbrytaren vid Harpa. Fotograferades.

XX. KUMLIENIS TRUT, hyfsat frekvent. Efter noggrant letande kunde man ofta hitta ngn “god kandidat”.

51. VITVINGAD TRUT

52. VITTRUT

53. Havstrut 54. TRETÅIG MÅS

55. TÄRNMÅS, en 1K, 24 oktober, flög sakta och tämligen nära in i Faxaflói, förbi Grotta.

56. ROSENMÅS, en adult, 30 oktober, flög runt mellan gröna “pricken” och Skäret, Seltjarnarnes, ca 500 utanför “bunkern”. Tillsammans med annan vitfågel.

57. ALKEKUNG

58. Lunnefågel 59. Tobisgrissla 60. Sillgrissla 61. Tordmule

62. SPETSBERGSGRISSLA, samma(?) ex 8/10 och 15/10 stationär utanför bunkern. Utanför häckningstid mest längs Islands norra kust. Fastän talrik ses den förhållandevis sällan i Faxaflói.

63. KLIPPDUVA, “ren” flock 18 oktober vid Fljotshlid. Populationer på vissa ställen betraktas som “äkta” vara.

xx. Tamduva

64. FJÄLLUGGLA, en ungfågel/honfärgad 18 oktober på stolpe vid vägen strax öster Selfoss. Har nu sett fler fjällugglor på Island än i Sverige, 3-2!!

65. JORDUGGLA, ett ex 30  oktober, flög runt och satt i strandkanten framför “bunkern”, Seltjarnarnes.

66. Ängspiplärka

67. GRÖNLANDSSTENSKVÄTTA, enstaka första dagarna.

68. Rödvingetrast 69. Koltrast

70. TALTRAST, ett ex 31 oktober, i grannträdgård, Gerdi.

71. BJÖRKTRAST, ett ex 2 november, Nordens hus.

72. SVARTHÄTTA, 1-2 ex ungfågel/hane, 1-2/11, vår trädgård, Gerdi. Vanligaste tättinggästen från öster.

73. GÄRDSMYG, bla flera ex regelbundet i vår trädgård, Gerdi.

74. RÖDÖGD VIREO, en ungfågel 1 november, vår trädgård, Gerdi. Näst vanligaste tättinggästen från väster, Amerikansk hedpiplärka vanligast.

75. Korp 76. Stare 77. Gråsiska

78. SNÖSISKA, ett ex 22 oktober, i parken, Gerdi, med gråsiskor.

79. MINDRE KORSNÄBB, hane och hona, 25 oktober, i hög gran vid Litlag, Gerdi.

80. Snösparv

Övrigt Mkt KNUBB-och GRÅSÄL

SILLVAL, troligen denna art, 30 oktober,  gigantisk med jättesprut. Vanlig, men uppehåller sig oftast längre ut i Grönlandssundet. Som regel flyttar den också söderut tidigt på hösten.

 

 

 

Written by admin

November 30th, 2015 at 12:04 pm

Leave a Reply