Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Slagläge!

without comments

Tisdag 21 juni och präktiga 122 arter i stora räjset. Vad månde bliva? Anders klappar på porten 0830.

Saaben skakar fram, Hammarudd nästa och nya frest på sulan. Redan i Västergarn två tranor, art 123, som vackert landar i Viken. Får ett hugskott innan Klintehamn, bron! Med tjutande däck på två hjul svänger Anders in framför gamla fiskeriet. Knappt ur bilen hörs de ljuva och nu så välbekannta tonerna från en BUSKSÅNGARE, ett ädel-ädelkryzz; egenupptäckt i hemmamarker. Flott!

Vi är på hugget och behöver inte frysa vid Hammarudd. Skarpa visslingar från Anders beseglar denna bogey, den gamla HAVSSULAN som behagar visa upp sig i en minut innan den landar på vattnet osynlig för oss.

Anders rattar fint till varmare trakter, en gammal skeppssättning mellan Sproge och Mästermyr. Härliga klassiska Onsalamackor och upptill art 131 via bl.a svartmes och trädkrypare. Värmer gott men fortfarande 50+ före och nästan 100 arter till toppen av racet. Visst är det slagläge för sensationell upphämtning?!

Vi rundar av med en vaktel vid traditionella stoppet vid krysset efter 07-ladan. Superflott!!!

Written by admin

June 21st, 2011 at 9:03 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply